สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วชิราวุธานุสาส์น
สมบัติของผู้ดี

สมบัติของผู้ดี ภาคหนึ่ง "ผู้ดี ย่อมรักษา ความเรียบร้อย"

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา กับวชิราวุธวิทยาลัย

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธานุสาส์น รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2551

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วชิราวุธวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนตามแนวพระบรมราโชบาย

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธานุสาส์น รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2550

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นปีที่

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธานุสาส์น รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2549

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ วชิราวุธวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธานุสาส์น รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2548

ในรายงานประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๔๘ นี้ ผู้ปกครองและผู้สนใจในการดำเนินงาน

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธานุสาส์น ฉบับ อนุสรณ์ 2503

"เจ้าเหล่านี้ข้าถือเหมือนลูกข้า ส่วนตัวเจ้า เจ้าก็ต้องรู้สึกว่าข้าเป็นพ่อเจ้า"

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธวิทยาลัยกับศิลปินแห่งชาติ 2543 จักรพันธุ์ โปษยกฤต

ช่างเขียนอิสระชาวกรุงเทพฯ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๖

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธวิทยาลัย รายงานประจำปีการศึกษา 2549-2550

ระบบการศึกษาในปัจจุบันมีขอบเขตเป้าหมายที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะการเรียนวิชาการเท่านั้น

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธวิทยาลัย ครบ 80 ปี (พ.ศ. 2453-2533)

ในส่วนนักเรียนนั้น ก็ขอนึกว่าเป็นโชคดีของตนยิ่งแล้ว ที่ได้มีโอกาสมาเป็นนักเรียน ณ

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธวิทยาลัย ครบ 50 ปี (พ.ศ. 2453-2503)

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
วชิราวุธ 100 ปี

การศึกษาของประเทศไทยแต่เดิมมานั้น ฝากไว้กับวัดและวัง กล่าวคือ

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พระบรมราโชวาท

ถ้อยคำที่พระยาไพศาลฯ ได้กล่าวแล้วนั้นจับใจเรายิ่งนัก

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
พระบรมราโชวาท กับ วชิราวุธวิทยาลัย

ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมวชิราวุธวิทยาลัย แจกประกาศนียบัตรและรางวัล

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประวัติวชิราวุธวิทยาลัย

วชิราวุธวิทยาลัยถือกำเนิดขึ้นด้วยพระปรีชาญาณแห่ง

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประวัติรร.วชิราวุธฯ

วชิราวุธวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำชายที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
ประวัติและข้ออบรม ของ วชิราวุธวิทยาลัย

เมื่อพูดถึงชีวิตในโรงเรียนกินนอนแล้ว ยากที่จะหาชีวิตใดเปรียบเทียบกับชีวิตโรงเรียนกินนอน

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย O.V. รุ่นลายครามรำลึก พ.ศ. 2469-2534

ก่อนที่หนังสือ o.v. ลายครามรำลึกเล่มนี้จะปรากฏตัวเป็นรูปร่างขึ้นมาเช่นนี้ได้ ก็เพราะ

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
จากผู้บังคับการ 2539-2549

รวมเรื่องราวการบริหารจัดการโรงเรียน การสร้างบรรยากาศการคิด การสร้างแรงบันดาลใจในวชิราวุธวิทยาลัย

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
คู่มือนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการในโรงเรียนมหาดเล็กหลวงนั้นมิใช่เพียงจะให้สร้างเด็กตัวอย่างให้มีมาตรฐานอันเดียวกัน

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
โอวีเน็ต

เป็นที่น่ายินดีว่า ในโอกาสที่วชิราวุธวิทยาลัยครบรอบนี้

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เราตรองตรึกกระลึกความครั้งกระโน้น

วชิราวุธวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำ สำหรับเด็กวชิราวุธฯ แล้ว "โรงเรียน"

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
เพลงโรงเรียน

เพลงของนักเรียนมหาดเล็กหลวง "เราเด็กในหลวง"

อ่านต่อ keyboard_arrow_right
โอวาทผู้บังคับการ

บัดนี้ การสอบเตรียมอุดมปีสอง ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว หวังว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่นักเรียน...

อ่านต่อ keyboard_arrow_right