สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพลงโรงเรียน
01 Track 1(มหาวชิราวุธ) save_alt play_circle_outline
02 Track 2(เราเด็กในหลวง) save_alt play_circle_outline
03 Track 3(จรรยานักกีฬา) save_alt play_circle_outline
04 Track 4(เพลงกีฬา) save_alt play_circle_outline
05 Track 5(ไชโยเถอะพี่น้องเรา) save_alt play_circle_outline
06 Track 6(วชิราวุธก้าวต่อไป) save_alt play_circle_outline
07 Track 7(สรรเสริญเสือป่า) save_alt play_circle_outline
08 Track 8[vajiraudh the king] save_alt play_circle_outline
09 Track 09[fourty years on] save_alt play_circle_outline
10 Track 10[o king our help] save_alt play_circle_outline
11 Track 11[cheer boys cheer(รื่นเริงกัน)] save_alt play_circle_outline
12 Track 12[praise to vajiravudh] save_alt play_circle_outline
13 Track 13[a hymn in memory of king vajiravudh] save_alt play_circle_outline
14 Track 14[i need the vajiravudh] save_alt play_circle_outline
15 Track 15[graduates song goodbye] save_alt play_circle_outline