เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังต่อไปนี้