สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า