หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา กับวชิราวุธวิทยาลัย

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นนักเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท