สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัลบัมภาพ
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา และรางวัลแก่นักเรียน และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 10.00 น. พล.ต.ท.อรร​ถก​ฤ​ษณ์​ ธ​า​รี​ฉัตร​ นายก​สมาคม​นักเรียน​เก่า​วชิราวุธ​วิทยาลัย​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์​ และนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมบำเพ็ญกุศล​ถวาย​แด่พระบาทสมเด็จ​พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง​ในวัน​คล้า​ยวัน​สวรรคตของพระองค์ท่าน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่านผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้กำกับคณะ ผู้ช่วยผู้กำกับคณะ ตัวแทนครู ตัวแทนกรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ เข้าวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙