สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย O.V. รุ่นลายครามรำลึก พ.ศ. 2469-2534