สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สูจิบัตรรักบี้ฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 29