สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

11 Track 11[cheer boys cheer(รื่นเริงกัน)]