สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การแข่งขันกอล์ฟประเพณี OV vs MCOBA ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

การแข่งขันกอล์ฟประเพณี OV vs MCOBA ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีนักกอล์ฟ OV เข้าร่วมทั้งสิ้น 21 คน ผลการแข่งขันไม่มีผู้แพ้-ชนะพราะฝนตกก่อน หลังจากเล่นได้ 12 หลุม เป็นการกระชับมิตรนักเรียนเก่าทั้งสองโรงเรียนที่สนุกสนาน