สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอขอบคุณท่านผู้ว่า แมนรัตน์ ที่ได้รับรอง และ ดูแลทีม Rugby OV ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.มวกเหล็ก

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณท่านผู้ว่า แมนรัตน์ ที่รับรอง& ดูแลทีม Rugby OV ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.มวกเหล็ก