สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอขอบคุณ น้องOV76 ที่มามอบเงินและให้กำลังใจ นักรักบี้ประเพณี

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณ น้องOV76 ที่มามอบเงินและให้กำลังใจ นักรักบี้ประเพณี