สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอขอบคุณ น้ำใจดีๆ จากคุณเหล็ง OV91 ที่ได้เชิญนักกีฬาของเรา ร่วมรับประทานอาหาร ณ ร้านข้าวแกงบ้านสวนของคุณเหล็ง

หลังจากเก็บตัวที่สระบุรี นักกีฬา เราได้แวะ
ร้านข้าวแกงบ้านสวนของน้องเหล็ง OV91
จากการประสานงานของพี่เหล็ง ov59

นอกจากได้เลี้ยงอาหารแล้ว ยังมอบเค้กบ้านสวน ให้ทีมงานกลับบ้านทุกคน

ทางคณะกรรมการรักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณ น้ำใจดีๆจากพี่น้อง Ov มากๆครับ