สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอขอบคุณ พี่ๆ ov31 พี่ๆ Ov57 และน้องๆ Ov 66 รวมใจกันมอบเงิน และให้กำลังใจ น้องๆ นักรักบี้ประเพณี ของเรา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พศ. 2562 สนามหลัง
ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอขอบคุณ พี่ๆ ov31 พี่ๆ Ov57 และน้องๆ Ov 66
รวมใจกันมอบเงิน และให้กำลังใจ น้องๆ นักรักบี้ประเพณี ของเรา
ขอบคุณมากๆครับ