สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิษย์เก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รุ่นที่ 88 บริจาค อาหารครัวOV จำนวน 100 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้รับความกรุณาจาก ศิษย์เก่าโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย รุ่นที่ 88 บริจาค อาหารครัวOV จำนวน 100 กล่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการต่อสู้ กับไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค มา ณ ที่นี้
ท่านผู้ที่สนใจบริจาค เพื่อรวมต่อสู้ กับไวรัสโควิค สามารถติดต่อได้ที่
คุณศิริวรรณ พิริเยศยางกูร โทร. 095-839-8319
หรือ ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 732-1-19780-8
หรือตามที่อยู่
เลขที่6 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโรอุทิศ ซ.หนองแขม-วัดศรีนวล1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
ขอบคุณครับ