สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เนื่องจาก งานวิ่ง Gentlemen Run วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงเวลา Start เร็วขึ้นเป็นเวลา 05:30 จึงขอแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบดังนี้

ขอประชาสัมพันธ์งาน Gentlemen Run 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

เปิดรับสมัครวันที่ 15 ต.ค. – 30 พ.ย. 62