สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยและครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2564