สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณธนา เวสโกสิทธิ์ (พี่เวส) OV54 และ คุณจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ (พี่หมอ) OV56 ที่ทางคณะรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งให้ทั้ง2ท่านเป็นเอกอัครราชทูตประจำที่ต่างประเทศครับ

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 คณะรัฐมนตรี มีมติแต่งตั้ง ให้
คุณธนา เวสโกสิทธิ์ (พี่เวส)  OV54 เป็นเอกอัครราชทูต ประจำ ปท. ฝรั่งเศส
และ คุณจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ (พี่หมอ) OV56 เป็น เอกอัครราชทูต ประจำ ปท. สวิตเซอร์แลนด์
ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยครับ