สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ พี่กึ๋น OV53 พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ได้รับการโปรดเกล้าฯขึ้นดำรงตำแหน่ง ” รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล “

ขอแสดงความยินดีกับ พี่กึ๋น OV53 พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย ได้รับการโปรดเกล้าฯขึ้นดำรงตำแหน่ง
” รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล “

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง