สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ “เหยิน” พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ OV55 ได้รับการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่ง  รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค4 

ขอแสดงความยินดี อย่างเป็นทางการ กับ “เหยิน” พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ OV55 ได้รับการโปรดเกล้าฯ ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค4 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง