สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสักการะพระสรีรางคาร วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์

คณะกรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสักการะพระสรีรางคาร วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ เสาวภาประดิษสถาน สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562