สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทำงานขอขอบคุณ พี่ov61 ov62 และ OV aia … นำเงินและของ มามอบและให้กำลังใจน้องๆทีมประเพณี

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณ พี่ ov61 ov62 และ OV aia …
ที่ได้นำเงินและของ มามอบและให้กำลังใจน้องๆทีมประเพณี
ขอบคุณครับ
#One Victory
#One Vajiravudh