สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทำงานขอบคุณ พี่ ov59 นำเงินและสิ่งของ มามอบและให้กำลังใจน้องๆทีมประเพณี

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณ พี่ ov59 ที่นำเงินและสิ่งของมามอบ และให้กำลังใจน้องๆทีมประเพณี ขอบคุณครับ
#One Victory
#One Vajiravudh