สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทำงานขอบคุณ พี่ov41 และพี่ ov43 นำเงินและสิ่งของมามอบ และให้กำลังใจน้องๆทีมประเพณี

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณ  พี่ov41 และพี่ ov43
ที่นำเงินและสิ่งของมามอบ และให้กำลังใจน้องๆทีมประเพณี
ขอบคุณครับ
#One Victory
#One Vajiravudh