สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทำงานขอบคุณ พี่ov58 น้อง ov63 Ov68 นำเงินและของมามอบ และให้กำลังใจน้องๆทีมประเพณี

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอขอบคุณ พี่ov58 น้อง ov63 Ov68
นำเงินและของมามอบ และให้กำลังใจกับน้องๆทีมประเพณี
ขอบคุณครับ
#One Victory
#One Vajiravudh