สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทำงาน ขอบคุณพี่ๆ Ov44 Ov45 Ov 54 Ov55 Ov70 มามอบเงินสนับสนุนทีมประเพณี และให้กำลังใจ น้องๆ และทีมงาน Staff

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอขอบคุณ พี่ๆ Ov44 Ov45 Ov 54 Ov55 Ov70
มามอบเงินสนับสนุนทีมประเพณี และให้กำลังใจ น้องๆ และทีมงาน Staff
ขอขอบคุณมาอีกครั้ง
#One Victory
#One Vajiravudh