สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณอนันต์ สันติวิสุทธิ์ ได้เป็นตัวแทนOV55 ถวายบังคมหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6

คุณอนันต์ สันติวิสุทธิ์ เป็นตัวแทนOV55 ได้เดินทางไปถวายบังคมหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่สำนักงานใหญ่ บ.ปูนซีเมนต์ไทย SCG
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 96 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้