สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานแถลงข่าวการประกวดนางสาวไทย 2563 รับสมัครสาวไทย สวย จิตใจดี บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี เป็นตัวแทนของสาวไทยยุคใหม่

รับสมัครสาวไทย สวย จิตใจดี บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี
เป็นตัวแทนของสาวไทยยุคใหม่ อายุระหว่าง 18 – 28 ปี
เรื่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเก็บตัวทำกิจกรรม 3 – 11 ธันวาคม 2563
การประกวดรอบตัดสิน 13 ธันวาคม 2563
ปีนี้จัดการประกวดที่จังหวัดเชียงใหม่

#สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
#MissThailand2020
#AuthenticEmpoweringBeauty