สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

จบการแข่งขันแล้วกับ Golf Ov Annual 2019 ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่

จบการแข่งขันไปแล้ว Golf Ov Annual 2019 เมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ถ้วยเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ และถ้วยรุ่น
โดยปีนี้
ชนะเลิศ ได้แก่ คณะจิตรดา
ประเภททีมรุ่น ถ้วยสมาคม Ov
ชนะเลิศ รุ่น60
รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่น54
รองชนะเลิศอันดับ2 รุ่น57
ขอขอบคุณพี่ๆน้องทุกท่านที่มาร่วมงานและช่วยสนับสนุนการจัดการแข่งขัน