สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร

ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมท่านผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย และคณะครูอาจารย์ นักเรียน รวมทั้งพนักงานของโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณพระบรมรูป หน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562