สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทางคณะทำงาน รักบี้ประเพณี และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณกับน้อง ov84 ที่มาสนับสนุนและให้กำลังใจ ทีมเราครับ

ขอบคุณด้วยครับ กับน้อง ov84
ที่มาสนับสนุนและให้กำลังใจ ทีมเราครับ