สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับพี่บีท OV67 ที่ได้รับรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับพี่บีท หรือ คุณปราเมศร์ ชาญกระแส OV67  ที่ได้รับรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยมระดับเอเชียด้วยครับ​