สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ท่านนายกและกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมผู้บังคับการและผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

ท่านนายกและกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมผู้บังคับการและผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยจำนวน 40 คน หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 พร้อมสื่อมวลชน ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง