สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยนัดพบปะรับประทานอาหารกลางวัน ที่ราชกรีฑาสโมสร

นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยนัดพบปะรับประทานอาหารกลางวันกันที่ ราชกรีฑาสโมสร วันที่ 26 กันยายน 2562 มากันมากมายตั้งแต่รุ่น 19 ไปจนถึง 70 กว่า ทำให้ได้ฟังเรื่องราวสมัยก่อนจาก OV รุ่นคุณปู่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน