สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ประเพณี OV -KC การแข่งขันเป็นไปอย่างเข็มข้นเชือดเฉือนกันดุเด็ดเผ็ดมัน แต่เต็มไปด้วยบรรยากาศมหามิตร

ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ประเพณี OV -KC
การแข่งขันเป็นไปอย่างเข็มข้นเชือดเฉือนกันดุเด็ดเผ็ดมัน แต่เต็มไปด้วยบรรยากาศมหามิตร
ผลการแข่งขัน
ถ้วยประเภท VIP
ทีมชนะได้แก่ ทีมOV
……………………………..
ถ้วยประเภทคู่
ทีมชนะได้แก่ ทีมOV
…………………………………
ถ้วยประเภทเดี่ยว
ทีมชนะได้แก่ ทีม KC
…………………………….
ถ้วยคะแนนรวม
ทีมชนะได้แก่ ทีมOV
………………………………
ขอขอบคุณทุกท่านกับความประทับใจทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในวันนี้ครับ