สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พี่ๆน้องๆ นักกอล์ฟ ทีม Ov ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟ 5 สถาบัน

พี่ๆน้องๆนักกอล์ฟ ทีม Ov

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กอล์ฟ 5 สถาบัน

โดยมี รร. วชิราวุธ, ราชวิทย์, สวนกุหลาบ, บดินทร์เดชา และหอวัง

ทีม Ov นำโดย พี่บิ้ก Ov 60

แบ่งการแข่งขัน เป็น ประเภททีม ไฟล์ท ละ 9 คน

ไฟล์ท A B C และ Senior

จำนวนนักกอล์ฟที่เข้าร่วม มีประมาน 34 คน

ต้องขอขอบคุณ นักกอล์ฟทุกคนครับ