สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพบรรยากาศผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรม
บริจาคโลหิตในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ