สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชมภาพบรรยากาศผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ