สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศ รักบี้ประเพณีครั้งที่ ๒๗ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา..

ขอชื่นชมความเป็นนักกีฬาทุกๆท่านที่ทุ่มเท สติ ปัญญา และความสามัคคี ที่ได้ปฏิบัติภารกิจ สมบูรณ์แบบสุภาพบุรุษ ขอบคุณทีมผู้ฝึกสอน แผนกพยาบาล บุคลากรของทีมดูแล ใส่ใจทีมนักกีฬา และ คณะกรรมการประจำปี ๖๒ นี้ทุกๆท่านครับ