สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ

เมื่อวันจันทร์​ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานรัฐหลายแห่ง อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานเขตปทุมวัน เป็นต้น ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบปีที่ 103 “ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ”และได้ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ สวนลุมพินี