สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “ทอดผ้าป่านมผงสู้โควิด”

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 พล.ต.ท. อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการและอนุกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ “ทอดผ้าป่านมผงสู้โควิด” ณ ที่ทำการสหทัยมูลนิธิ ซอยปรีดีพนมยงค์ 36 ถนนสุขุมวิท 71
การดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตอาสาและเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯ กำหนดไว้ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนมากโดยมียอดเงินบริจาคสมทบทุนเป็นค่านมผงสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เด็กที่แม่ยกมอบให้แก่มูลนิธิและเด็กที่ครอบครัวมาขอรับนมผงจากมูลนิธิ รวมเป็นจำนวนเงินมากกว่า 1.6 ล้านบาท ขอพวกเราเหล่าสมาชิกชาว OV โปรดอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ