สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคม นักเรียนเก่าวชิราวุธ พิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ชุดและรองเท้า ทีมรักบี้หญิงราชประชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน ในการแข่งขันชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27-28 ก.ค. 2562

สมาคม นักเรียนเก่าวชิราวุธ พิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ชุดและรองเท้า ทีมรักบี้หญิงราชประชานุเคราะห์ จังหวัดน่าน ในการแข่งขันชองชนะเลิศแห่งประเทศไทย ใน 27-28 ก.ค. 2562 นี้ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท มาดำเนินการ พร้อมกันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือด้านการศึกษาและการกีฬาร่วมกันของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธกับธนาคารออมสิน