สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯและวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เช้าวันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯและวชิราวุธวิทยาลัย ร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้