สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พล.ต.ท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ท่านนายกสมาคมฯและตัวแทนกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล…

เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พล.ต.ท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ท่านนายกสมาคมฯและตัวแทนกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมกับคณะตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา ณ พระราชวังอัมพรสถาน