สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดตัวแล้ว ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่าง วชิราวุธวิทยาลัย และ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๗

เปิดตัวแล้ว ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่าง วชิราวุธวิทยาลัย และ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒๗ งดงามจริงๆ