สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เพื่อน ๆ ศิษย์​เก่า จาก​วชิราวุธ​ รุ่นที่ 91 ได้รวมกลุ่มกันเข้ามาทำความดี และส่งมอบความสุขแก่เด็ก ๆ ในบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

เพื่อน ๆ ศิษย์​เก่า จาก​วชิราวุธ​ รุ่นที่ 91 ได้รวมกลุ่มกันเข้ามาทำความดี และส่งมอบความสุขแก่เด็ก ๆ ในบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ ซอยรัชดาภิเษก 36 ทั้งยังได้เลี้ยงอาหารให้เด็ก ๆ ได้รับประทานอย่างอร่อยและอิ่มท้อง และยังมีจิตเมตตาบริจาคสิ่งของ อีกทั้งยังมีจิตเมตตาร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 19,190 บาท สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ อาทิ ค่านม อาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก ๆ และค่ารักษาพยาบาล

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก #ศิษย์เก่าวชิราวุธรุ่นที่91 เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไป