สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ท่านผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตัวแทนกรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ เข้าวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ท่านผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ และพลตำรวจ​โท​ อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้กำกับคณะ ผู้ช่วยผู้กำกับคณะ ตัวแทนครู ตัวแทนกรรมการและอนุกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ เข้าวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ตึกนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย