สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมประจำเดือน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยได้มีการประชุมประจำเดือน โดยในครั้งนี้มีหัวข้อประเด็นหลักๆในการประชุม ดังต่อไปนี้

1. รายงานสถานภาพทางการเงินของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคมฯ มีสถานภาพทางการเงินที่อยู่ในระดับที่ดีและมีการบริหารจัดการด้านบัญชีของสมาคมฯอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ระบบบัญชีของสมาคมฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมาคมฯจึงได้พิจารณาว่าจ้างผู้จัดทำบัญชี โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. รายงานสถานภาพด้านทะเบียนสมาคมฯ ปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ จำนวน 4,625 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงเนื่องจากมีสมาชิกเสียชีวิตและยังไม่มีสมาชิกใหม่สมัครเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากมีการประชุมตัวแทนรุ่นที่ผ่านมา ทางสมาคมฯจึงขอฝากให้ตัวแทนรุ่นช่วยประชาสัมพันธ์ในรุ่นของท่านให้เพื่อนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกมาสมัครสมาชิกของสมาคมฯด้วย

3. รายงานการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในช่วงเดือนที่ผ่านมามียอดการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจึงมีกำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่คาดว่าในช่วงเดือนธันวาคมจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายเสื้องานคืนสู่เหย้าและสปอร์ตเดย์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 และเสื้อเชียร์รักบี้ประเพณีระหว่างวชิราวุธฯและราชวิทย์ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

4. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะนางสาวไทย 2562 ภายหลังจากที่ได้ตำแหน่ง รองนางสาวไทยทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ วชิราวุธฯ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เช่น งานครบรอบ 30 ปี มูลนิธิชัยพัฒนา งานคอนเสิร์ตการกุศล วชิราวุธวิทยาลัย 109 ปี “จากจอสู่ใจ” งานกาชาด ณ สวมลุมพินี เป็นต้น สำหรับกิจกรรมต่อๆไปนั้น คณะนางสาวไทยจะเข้าร่วมงานเปิดการแข่งขันรักบี้ประเพณี วชิราวุธ-ราชวิทย์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และงาน Gentlemen Run วันที่ 26 มกราคม 2563 ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆตามที่สมาคมฯและกองดูแลนางสาวไทยจะเห็นสมควร

อนึ่ง นางสาวไทย เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ (บิ๊นท์) ซึ่งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปประกวดเวที Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นั้น ได้ชนะเลิศคว้ามงกุฎ Miss International มาครองได้สำเร็จเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการนางงามไทย เนื่องจากเป็นสาวไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎแรกบนเวที Miss International ในรอบ 59 ปีที่มีการจัดการประกวดขึ้น นอกจากนี้ น้องบิ๊นท์ยังชนะเลิศได้ตำแหน่ง Continental Queen of Asia พ่วงมาอีกหนึ่งตำแหน่งด้วย โดยน้องบิ๊นท์จะมีกำหนดกลับถึงไทยในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้

5. สรุปการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ OV Annual Golf 2019 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโอวี ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ที่ผ่านมานั้น ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

– ประเภททีมรุ่น ชนะเลิศ ได้แก่ OV60 อ้นดับสอง OV57 อันดับสาม OV54
– ประเภททีมคณะ ชนะเลิศ ได้แก่ คณะจิตรลดา อันดับสอง คณะดุสิต อันดับสาม คณะพญาไท และอันดับสี่ คณะผู้บังคับการ

6. ความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันรักบี้ประเพณีระหว่างวชิราวุธ-ราชวิทย์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์ โดยปีนี้ โอวีรุ่น 54 จะเข้ามาช่วยทำการฝึกสอนและบริหารจัดการดูแลทีมนักรักบี้โอวีร่วมกับทางสมาคมฯ โดยการฝึกซ้อมเตรียมทีมรักบี้โอวีจะมีขึ้นทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ ณ สนามหลัง ทั้งนี้ เพื่อนพี่น้องโอวีรุ่นใด มีความประสงค์จะบริจาคเงินสนับสนุนการเตรียมทีมสามารถทำการนัดหมายเข้ามาได้ในวันดังกล่าว และยังสามารถร่วมกิจกรรมสนุกๆ Kicking Challenge ได้อีกด้วย สำหรับเสื้อเชียร์รักบี้ประเพณีนั้นจะเริ่มขายในวันงานคืนสู่เหย้าวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป หรือสามารถจองซื้อผ่านทางไลน์ได้อีกช่องทางด้วยเช่นกัน อนึ่ง งานแถลงข่าวการแข่งขันรักบี้ประเพณีจะมีขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

7. ความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันวิ่งรายการ Gentlemen Run 2020 โดยจะแบ่งการวิ่งเป็น 3 ระยะคือ 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร และรุ่น VIP (วิ่งได้ทุกระยะ) นักวิ่งโอวีทุกท่านสามารถลงทะเบียนสมัครวิ่งได้ในวันคืนสู่เหย้า 14 ธันวาคม 2562 เป็นวันสุดท้าย โดยทางคณะทำงานตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้สมัครจำนวน 2,000 คน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแบบเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลของปีนี้พร้อมรายละเอียดอื่นๆเรียบร้อยแล้ว โดยปีนี้ Gentlemen Run จะจัดขึ้นบริเวณถนนรอบวชิราวุธวิทยาลัยและภายในโรงเรียนใีนวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 อนึ่ง งานแถลงข่าว Gentlemen Run 2020 จะมีขึ้นภายในเดือนธันวาคมนี้

8. ความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานคืนสู่เหย้าและสปอร์ตเดย์ 2562 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยปีนี้ โอวีรุ่น 51 จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ในส่วนของการแข่งขันกีฬานั้น จะมีกีฬาทุกประเภทเหมือนปีที่ผ่านมา ในส่วนของวงดนตรีจะมี 3 วง คือ วงดนตรีของ VC วงดนตรี OV Music Club และวงดนตรีของโอวีรุ่น 51 สำหรับซุ้มอาหารนั้น สมาคมฯขอความกรุณาแต่ละรุ่นร่วมสนับสนุนรุ่นละ 1 ซุ้มๆ ละ 10,000 บาท โดยสามารถแจ้งความจำนงสนับสนุนที่เจ้าหน้าที่สมาคมฯได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับเสื้องานคืนสู่เหย้าและสปอร์ตเดย์ โอวีทุกท่านสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่สมาคมฯ

9. พิจารณางบประมาณการจัดการแข่งขันกอล์ฟ สิงห์โอเพ่นจูเนียร์ ครั้งที่ 58 ช่วงระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10. ขอเชิญโอวีทุกรุ่นร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ณ บริเวณพระบรมรูปหน้าหอประชุมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยกำหนดการวางพวงมาลาจะเริ่มจากคณะกรรมการสมาคมฯวางพวงมาลา ณ เวลา 7.30 น หลังจากนั้นจะเป็นคิวของโอวีรุ่นต่างๆเรียงตามลำดับ สำหรับปีนี้ ทางสมาคมฯและโรงเรียนจะจัดอาหารเช้า (ข้าวต้ม ปาท่องโก๋ แซนด์วิช กาแฟ โอวัลติน) ไว้ต้อนรับทุกท่าน ณ ห้องอัศวพาหุ ชั้น 2 ของสมาคมฯ (ปีนี้ไม่มีการจัดบริเวณคณะจิตรลดา) อนึ่ง หากโอวีท่านใดมีชุดมหาดเล็กวิเศษ ก็สามารถแต่งมาร่วมงานได้เช่นกัน

วันนี้ขอเรียนให้สมาชิกทราบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ