สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 OV Phuket ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 OV Phuket ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่ 6
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จ.ภูเก็ต