สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์ รักบี้ชายไทยของเราได้เหรียญทองแดง ซึ่งในทีมนั้นได้มีพี่ๆน้องๆovของเราอยู่ในทีมนั้นด้วย

ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์ รักบี้ชายไทยของเราได้เหรียญทองแดง
ซึ่งในทีมนั้นได้มีพี่ๆน้องๆovของเราอยู่ในทีมนั้นด้วยได้แก่ เย้ ov.69 (โค้ช)บี๋ ov.76 (ผู้ช่วยโค้ช)กล้วย ov.77 (กัปตันทีม)
หยอย ov.83 (นักกีฬา) สเมิฟ ov.90 (นักกีฬา) ไรซั่ม ov.91 (นักกีฬา)